USA

          KARIS VILLAGE             Miami

VISTAS AT PALMETO BAY

                    9600                     Miami

  MEGACENTER BRICKELL      420 SW 7TH Street      Miami